Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Online Randevu 7/24 Online sistemimiz üzerinden randevunuzu anında oluşturabilirsiniz.

Mesaj Formu

Başka sorunuz mu var? Aşağıdaki formu kullanarak bize ulaştırabilirsiniz.

HASTA HAKLARI

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı - Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’mize  başvuran her birey; fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tüm tanı ve tedavi olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.

Saygı Görme ve İtibar Hakkı - Hasta her zaman bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma hakkına sahiptir.

Mahremiyet Hakkı - Hastanın bakım ve tedavi amacıyla ya da başka bir sebeple açıklamak zorunda olduğu ancak, toplumdaki tüm diğer bireylerin bilgisinden saklamak istediği yaşama alanına saygı görme hakkına sahiptir

Hastanın Rıza ve Onay Verme Hakkı - Hastalarımız yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir

Bilgi Edinme Hakkı - Hastalarımız hem sağlık durumu hakkında hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir. 

Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.

Kimliği Bilme Hakkı - Hastalarımız, tedavisinin her aşamasında ilişkide bulundukları tüm çalışanların kimlikleri ve yaptıkları görevlerini bilme hakkına sahiptir.

Haberleşme Hakkı - Lisan problemi olan hastalarımız, tedavilerinin devamında kendi dillerini anlayacak tercüman talep etme hakkına sahiptir. 

Konsültasyon (Danışma) Hakkı - Hastalarımızın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

İkinci Görüş İsteme Hakkı - Hasta tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

Personeli Seçme Hakkı - Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı - Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurma hakkına sahiptir.

Kurum Kurallarını Bilme Hakkı - Hastalarımız, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Hastalarımız, hastalık, tedavi işlemi ve fatura kayıtları ile ilgili belgelerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Güvenlik Hakkı - Hastalarımız ve aileleri, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde   güvenlik içinde olmayı ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı - Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve açık fatura alma hakkına sahiptir.

Şikayet, Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı - Hasta ve hasta ailesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir. 

Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı - Hastalarımız mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı - Hastalarımız, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuralları çerçevesinde dini hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir. Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

Refakatçi ve Bulundurma Hakkı - Hastalarımız, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

HASTA SORUMLULUKLARI

Bilgi Verme Sorumluluğu - Hastalarımız, tıbbi hizmet vermekle görevli doktor, hemşire ve hekim yardımcılarına bugüne kadar geçirilmiş tıbbi öykü, mevcut şikayetler, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve durumlarında ortaya çıkan değişiklikler hakkında doğru ve tam bilgi vermelidir.

Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu - Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da tanısı olan hastalarımız, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz sağlı çalışanlarına konu ile ilgili bilgi vermelidir. 

Enfeksiyon Kontrol Sorumluluğu - Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

Önerilere Uyma Sorumluluğu - Hastalarımız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesine izin vermekle sorumludur.

Saygı Gösterme Sorumluluğu - Hastalarımız, sağlık kuruluşu içinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda merkezimizin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

Ziyaretçi Kurallarına Uyma Sorumluluğu - Hastalarımız, ziyaretçi ve refakatçileri Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etme sorumluluğuna sahiptir.

Tazmin Etme Sorumluluğu - Hastalarımızın, kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi demirbaş veya sarf malzemelerine zarar verdikleri takdirde zarar ve ziyanı tazmin etme sorumluğu kendilerine aittir.

Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma Sorumluluğu - Hastalarımız, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu - Hastalarımız, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvuru aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluş tarafından karşılanacağını bildirmelidir.

Hastalarımız, tedavi için yapılan uygulamalarda, ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Eğer tedavi giderleri herhangi bir sağlık güvencesinden sağlanıyorsa, hastalarımız bunlarla ilgili sevk ya da resmi kağıtları zamanında sağlamalıdır.

Başhekim

WhatsApp Bizi Arayın Sizi Arayalım
Düzenle